Abdikace Napoleona I.


Napoleon I. Bonaparte

Francouzi,
když jsem začínal válku, abych udržel národní nezávislost, počítal jsem se spojením veškerého úsilí, veškeré vůle a s pomocí všech národních institucí. Měl jsem důvod doufat v úspěch a nedbal jsem žádných deklarací mocností proti mně. Okolnosti se zřejmě změnily.
Nabízím se za oběť k usmíření nenávisti nepřátel Francie. Kéž by byli upřímní ve svých prohlášeních a neusilovali než o mou osobu!
Můj politický život skončil a já vyhlašuji svého syna jako Napoleona II. francouzským císařem.
Stávající ministři vytvoří prozatímní vládní radu. Zájem, který mám na svém synovi, vede mne k výzvě komorám, aby neprodleně uzákonily regentství.
Sjednoťte se všichni v zájmu obecného blaha a proto, abyste zůstali nezávislým národem.

NAPOLEON
Elysejský palác 22. června 1815


Eva Taterová