Biografie


John William Waterhouse - My sweet rose
G. G. Byron - anglický romantický básník.

Břetislav I. - český kníže, zvaný také Český Achilles, známý také Břetislavovými dekrety.

Vilém Dobyvatel - normanská vévoda, který vstoupil do historie díky dobytí Anglie

Eleonora Akvitánská - žena, která se stala královnou Francie i Anglie

Richrd, Lví srdce - Anglický král a hrdina, který je snad znám po celém světě

Marie Stuartovna - Skotská královna, ktará byla popravena Alžbětou I.

Markéta - Dagmar Přemyslovna - dcera Přemysla Otakara I. a dánská královna

Jan Jindřich Lucemburský - syn Karla IV., který měl také čtyři manželky.

Karel I. Stuart - Anglický král, který skončil roku 1649 na popravišti

Jindřich II. Francouzský - francouzský král, manžel Kateřiny Medicejské a tchán Marie Stuartovny.

Markéta z Valois - Francouzská Mesallina - dcera Jindřicha II. a Kateřiny Medicejské, manželka Jindřicha IV. Navarrského.

Ferdinand Maxmilian Habsburský - bratr císaře Františka Josefa I., mexický císař, který byl nakonec popraven.

Anna Boleynová - milenka a druhá manželka Jindřicha VIII. Matka Alžběty I.

Kateřina Howardová - pátá manželka Jindřicha VIII. Tudora

Marie Tudorovna - nejstarší dcera Jindřicha VIII., sestra Alžběty., kterou v den její smrti nenaviděla většina jejích poddaných.

Marie Anna Habsburská - Nejstarší a nemilovaná dcera císařovny Marie Terezie, sestra Josefa II. a Marie Antoinetty.

Eduard VI. Anglický - syn Jindřicha VIII. a Jany Seymourové, anglický král, který zemřel příliš mlád na to, aby se stal velkým králem.Úvod - Rodokmeny - Středověk - Slova... - Zajímavosti - Email