Decretum Burcharda z Wormsu (11. století)
Spojil ses se svou manželkou nebo s jinou ženou zezadu, po způsobu psů? Učinils-li tak, budeš se kát po deset dní o chlebu a vodě.
Spojil ses se svou manželkou v době její periody? Učinils-li tak, budeš se kaát po deset dní o chlebu a vodě. Vstoupila-li tvá žena do kostela po porodu dříve, než byla očištěna od krve, budeš činit pokání tolik dní, kolik se měla ještě držet v ústraní od kostela. A pokud ses s ní spojil v ony dny, budeš se kát o chlebu a o vodě po dvacet dní.
Souložils se svou manželkou poté, co se jí dítě pohnulo v lůně, anebo čtyřicet dní před porodem? Učinils-li tak, budeš se kát dvacet dní o chlebu a o vodě.
Souložils se svou manželkou poté, co se početí ozřejmilo? Po deset dní budeš činit pokání o chlebu a o vodě.
Spojil ses s manželkou v den Páně? musíš činit pokání po čtyři dny o chlebu a o vodě.
Poskvrnil ses se svou manželkou o Velikém postu? Musíš činit pokání po čtyřicet dní o chlebu a o vodě nebo dát dvacet šest sous jako almužnu. Stalo-li se tak, když jsi byl opilý, budeš se kát po dvacet dní o chlebu a o vodě. Musíš dodržovat ctnost dvacet dní před Vánocemi, o nedělích o všech postech, stanovených zákonem, o svátcích narození apoštolů, o hlavních svátcích a na veřejných místech. Pokud jsi ctnost nedodržel, budeš činit pokání čtyřicet dní o chlebu a vodě.


Nela Trachtová