Deirdre a Naoise
Žena hlavního králova vypravěče zrovna rodila, zrovna, když byl král Conchobar u nich na návštěvě. Z místnosti, kde probíhal porod, se najednou ozval příšerný nelidský výkřik. Ukázalo se, že to nekřičí rodící žena, ale ještě nenarozené dítě. Starý a moudrý druid Cathbad, který patřil do královy družiny tehdy prorokoval, že se narodí holčička, která vyroste do nevídané krásy, ale Ulsteru to přinese neštěstí, bídu a válku. Královi přátelé chtěli novorozeně hned zabít, ale on jim v tom zabránil. Připadalo mu to nelidské, a proto se rozhodl, že dítě bude vychováváno daleko od Ulsteru a až dospěje, provdá se do cizí země. Tak se také stalo. Dívka (pojmenovali ji Deirdre) žila v jedné králově lesní pevnosti jenom se svou chůvou Leabharcham. Potkala se tam s mladým rytířem Naoisem. Zamilovali se do sebe a chtěli se vzít. Jenomže byla už dlouho zasnoubená s králem Conchobarem, který do ní byl zamilovaný, a brzy se za něj měla provdat. Ale Naoise se jí líbil mnohem víc, a on, i přesto, že znal věštbu o Deirdre Zkázonosné, se s ní chtěl oženit za každou cenu. Jeho dva bratři stáli za nimi a ze všech sil je podporovali. Deirdre a Naoise měli jedinou možnost. Uprchnout. A to také udělali. Rozhodli se odejít do Skotska, což se jim také podařilo a Naoise se tam stal mocným vladařem. Občas sice musel bojovat v šarvátkách s kmenem Piktů, ale jinak si ve Skotsku žili celkem šťastně. Jenomže král Conchobar nezapomínal. Chtěl se pomstít Naoisemu, že mu vzal krásnou Deirdre…
Naoko se však tvářil přátelsky a Naoise i jeho bratry pozval do Irska, aby zaujali zpět svá místa mezi rytíři Rudé větve, ke kterým patřili.
Všichni tři to přijali s překvapivým nadšením. Pouze Deirdre měla zlé tušení a jen velice nerada opouštěla Skotsko. Doprovázel je irský hrdina Fergus, kterého jim jako doprovod poslal král Conchobar.
Jenomže v Irsku se Fergus musel zdržet na tři dny u svého přítele. Opouštěl je nerad, ale Naoise mu řekl, že on sám se ničeho nebojí a že se jim určitě nic nestane. K tomu se přidala i Deirdre, která králi Conchobarovi věřila.
Noc měli na Conchobarův příkaz strávit v domě Rudé větve, kde prý je na jejich počest přichystaná hostina.
Conchobar nejdříve vyslal Deirdřinu starou chůvu Leabharcham, aby ho informovala o tom, jestli je Deirdre pořád tak krásná jako dřív. Chůva však tušila zradu, a proto se snažila Conchobarovi namluvit, že Deidre je ošklivá a že by se rozhodně neměl pokoušet ji získat, protože už to za to nestojí.
Conchobar jí však nevěřil, a proto poslal k Deidre ještě rytíře Trendona. Ten se však do domu Rudé dveře nemohl dostat, protože dveře byly zamčené. Špehoval tedy oknem jak Deidre s Naoisem hrají šachy. Naoise si ho však všiml a zlostně po něm mrštil šachovou figurkou. Vyrazil Trendonovi oko.
Ale přesto Trendon referoval Cochobarovi, že Deirdre je mnohem krásnější než dříve.
Conchobar už neváhal ani minutu. Poslal vojsko, aby zaútočilo na dům Rudé větve.
Jenomže obyvatelé se statečně bránili. Skoro celé královo vojsko pobili.
Nakonec Conchobarovi nezbylo nic jiného než poslat pro polodivocha Eoghana, který si chtěl vyřídit s Naoisem osobní účty. Naoise mu totiž kdysi zabil tři bratry.
Eoghanovi se podařil vyrvat Naoisemu meč a usekl jemu i jeho oběma bratrům hlavy. Deirdre přivedl k Conchobarovi. Ta teď však byla jako tělo bez duše. Pořád jen oplakávala Naoise a jeho bratry. Tak to trvalo po celý rok. Nakonec Conchobar ztratil trpělivost a zeptal se jí, koho na světě nejvíce nenávidí.
"Tebe a Eoghana, "odpověděla.
Conchobar se rozhodl, že se Deirdre musí provdat. Samozřejmě za Naoisova vraha Eoghana.
Jenomže když král a Eoghan odvážili Deirdre pryč z Ulsteru, projížděli kolem Naoisova hrobu. Vedle byly i hroby jeho bratrů. Deirdre skočila z rozjetého vozu a rozbila si hlavu o náhrobní kámen. Na místě byla mrtvá.
Pohřbili ji do hrobu vedle jejího milovaného Naoise a po čase tam vyrostly dva cedry, jejichž větve se vzájemně proplétaly… Deirdre a Naoisovi spolu nebylo dopřáno žít na tomto světě, ale po smrti zůstali navždy spolu…
Conchobarovi se však jeho krutost nevyplatila. Hrdina Fergus přišel do Ulsteru s velikým vojskem, druid Cahbad ho proklel a jeho hrad zanedlouho spadl a zarostl trávou. Nezbylo nic. Jen tato legenda…

Eva Taterová