Dopis na rozloučenou


Rudolf a StefanieMilá Stefanie!

Jsi osvobozena od mé přítomnosti a trápení; buď šťastná svým způsobem. Buď hodná na tu ubohou maličkou, která je tím jediným, co po mně zůstává.
Vyřiď mé poslední pozdravy všem známým, hlavně Bombellesovi, Spindlerovi, Latourovi, Nowovi, Gisele, Leopoldovi atd. atd.
- Jdu pokojně na smrt, jen ona může zachránit mé dobré jméno.
- Srdečně Tě objímám,

Tvůj milující Tě Rudolf


Eva Taterová