Knihy, které si můžete přešíst


John William Waterhouse - The Lady of Shallot

Knihy:

Breuers Dieter: Na hradech, v klášterech, v podhradí, Brána, KK, Praha 1999
Delouche Frédérick a kol.: Dějiny Evropy, Argo a Odeon, 1995
Fiala Zdeněk: Přemyslovské Čechy - český stát a společnost v letech 995-1310, Svoboda, Praha, 1975
Filip Jan: Keltská civilizace a její dědictví, Akademia, Praha, 1995
Francek Jindřich Zločin a trest v českých dějinách, KK, Rybka, Praha,1999
Fraser Antonia: Marie Stuartovna, Domino, Ostrava, 1999
Hlaváček Ivan, Kašpar Jaroslav, Nový Rostislav: Vademecum pomocných věd historických, Svoboda, Praha, 1988
Hrochovi Věra a Miroslav: Křižáci ve Svaté zemi, Mladá fronta, Praha, 1996
Hrych Ervín: Velká kniha evropských panovníků, Regia, Praha, 1998
Churchill Winston: Dějiny anglicky mluvících národů - Zrození Británie, Český spisovatel, Praha 1996
Kosmova kronika česká, Svoboda, Praha, 1972
Krzemienská Barbara: Břetislav I. - Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století, Garamond, Praha, 1999
Křížek Leonid a spol.: Americká občanská válka, X - egem, 1994
Kuthan Jiří: Přemysl Otakar II. - král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš, Tina, Vimperk, 1993
Maurois André: Dějiny Anglie, NLN, Praha, 1993
Minois Georges: Dýka a jed - Politické vraždy v Evropě(1400-1800), Themis, Praha, 2000
Morgan Kenneth a kol: Dějiny Británie, NLN, Praha, 1999
Neillands Robin: Války růží, Naše vojsko, Praha, 1994
Obermaier Siegfried: Richard Lví srdce, Ikar, KK, Praha, 1999
Opatrný Josef: Válka Severu proti Jihu, Libri, Praha, 1998
Praschl-Bichler Gabrielle, Cachée J.: Korunu snímám z unavené hlavy, Ikar, Praha, 1996
Seibt Ferdinand: Lesk a bída středověku, Mladá fronta, Praha, 2000
Schaefer Camillo: Mayerling - záhada smrti korunního prince Rudolfa, Brána, Praha, 1999
Šolle Miloš: Po stopách přemyslovských Děpolticů - Příspěvek ke genezi města Kouřimě, Vyšehrad, Praha, 2000
Třeštík Dušan: Počátky Přemyslovců, NLN, Praha, 1998
Třeštík Dušan: Vznik Velké Moravy- Moravané, Čechové a Střední Evropa v letech 791-871, NLN, Praha, 2001
Turek Rudolf: Čechy v raném středověku, Vyšehrad, Praha, 1982
Weissensteiner Friedrich: Nebe lásky, peklo manželství, Brána, Praha, 2001
Zweig Stefan: Marie Stuartovna, SNKLU, Praha, 1966
Žemlička Josef: Čechy v době knížecí, NLN, Praha, 1997
Žemlička Josef: Století posledních Přemyslovců, Melantrich, Praha, 1998
Žemlička Josef: Přemysl Otakar I., Svoboda, Praha, 1990

Články:

Fukala Radek: Karel Starší ze Žerotína a české stavovské povstání, Historický obzor 9-10 2001, str. 194-202
Kopal Petr: Kosmovi ďáblové - Vršovskopřemyslovský antagonismus ve světle biblických a legendárních citátů, motivů a symbolů, Medievalia Historica Bohemica 8, 2001 str. 7-41 (internetová verze článku)
Krischke Helena: Od spojenectví ke konfliktu. Plantageneti a Štaufové ve 12. století, Historický obzor 9-10 2001, str. 203-220
Kubeš Jiří: Vilém slavata a jeho hejtmani. K anatomii prestiže raně středověké šlechty, Historický obzor 3-4 2001, str. 98-101
Lutovský Michal: Několik letmých úvah o počátcích fortifikací v raně středověkých Čechách, Internet
Marek Pavel: Poselství lásky a osamění. Manželské soužití Zdeňka a Polyxeny z Lobkovic, Historický obzor 5-6 2001, str. 114-119
Müller Miloslav: Počasí za třicetileté války očima českého exulanta, Historický obzor9-10 2001, str. 210-215
Nejedlý Martin: Historie o Meluzíně, Historický obzor 2001, str. 50-63, 102-114, 159-172
Prokopová Irena: Václav II. a založení zbraslavského kláštera, Historický obzor 7-8 2001, str. 114-119
Skřivan Aleš: Války o rakouské dědictví 1740-1748, Historický obzor 1-2 2001, str. 2-9
Stellner František: První bitva sedmileté války, Historický obzor 5-6 2001, str. 98-101
Třeštík Dušan: Přemyslovec Kristián, Archeologické rozhledy 51 1999, str. 602-613 (internetová verze článku)
Uhlíř Zdeněk: Jak zemřel Napoleon, Historický obzor 7-8 2001, str.173-178Nela Trachtová