Středověký dvůr v Anglii

Na vrcholu společenské pyramidy byl samozřejmě král. Dvůr se dělil na dvě části, první bylo domácí specializované služebnictvo - kuchaři, zásobovači, štolbové, stavitelé stanů, poháněči soumarů, nosič králova lože. Dále také muži, kteří se starali o lov, psovodi, trubači a lučištníci. Druhou skupinou byli lidé, kteří vykonávali politickou a administrativní práci - kancléř (dohlížel na pečeť a na zaměstnance kanceláře), pokladní a komoří (starali se o peníze a cennosti), konstáblové a maršálci (o vojenskou organizaci). Někteří z hodnostářů byli klerici (odtud anglický výraz clerc, který znamená úředník) a úřad kancléře a pokladníka zastávali až do 40. let 14. století bez vyjímky duchovní. Mnozí z hodnostářů (komoří, majordomové..) ovšem byli laici. Služebníci na královském dvoře byli zároveň vlastníky velkých panství a pány ve svých vlastních domech. Dvůr byl zároveň centrem zemské i vojenské organizace.

Nela Trachtová