Gladiátor

Gladiátor1. film

Děj filmu se odehrává v období starého antického Říma za konce vlády císaře Marka Aurelia , který se vydal na válečné tažení proti Germánským kmenů. Ale císař Aurelius je už velmi starý a má pouze dvě děti. Syna Commoda a dceru Luciu. Commodus je zbabělý a vyhýbá se boji. Nemá ani nijak zvlášť dobré politické nadání na rozdíl od své sestry. Starý císař má rád svého hlavního vojevůdce statečného Maxima. Ví, že brzy zemře, a proto si k sobě Maxima jednoho večera pozve. Chce po něm, aby mu slíbil, že zabrání tomu, aby se na trůn dostal jeho vlastní syn Commodus. Starý císař si přeje, aby se vláda vrátila zpět do rukou lidu, tj. senátu. Chce, aby Maximus zrealizoval původní myšlenku pojetí Říma. Maximus slíbí, ale jen velice nerad. Jeho domov je ve Španělsku, kde na něj čeká manželka s dcerou a synem. Maximus sní o tom, že bude v klidu žít doma v klidu a chovat koně. Rozhodně nemá sebemenší chuť se vměšovat do politiky a tím méně stát v opozici proti Commodovi. Ale císaře má rád jako svého vlastního otce a nechce ho zklamat. Za starým císařem ještě tu noc přijde jeho syn Commodus. Císař mu sdělí své rozhodnutí. Commodus je zklamán, že jeho otec nechce, aby se po něm stal císařem. Vyčítá mu, že ho nikdy neměl opravdu rád. Starý císař je druhého dne nalezen mrtev. Commodus se navzdory otcovu poslednímu přání prohlásí císařem. Nabídne své přátelství Maximovi, když ho podpoří, ale ten ho odmítne. Commodus se rozzlobí, pošle na něj své věrné pochopy, kteří ho zajmou, odvezou daleko od vojenského tábora a vypálí mu na rameno cejch dezertéra. Potom je prodán do otroctví. Je těžce zraněný a skoro cestu nepřežije. Naštěstí ho ošetřuje jeden černoch, který se stane jeho přítelem. Když se Maximus uzdraví, zjistí, že není jenom obyčejným otrokem, ale má být vycvičen na gladiátora… Maximus ví, že tento osud beztak nemůže nijak změnit. Také ví, že s cejchem dezertéra je zneuctěný. Přesto by se chtěl jednoho dne vrátit do svého domova ke své rodině. Zatím musí bojovat v na různých místech, proti různým soupeřům a vždycky zvítězí. Pouze do Říma se zatím nedostal. Tam jsou gladiátorské boje zakázány. Ale nový císař Commodus tento zákaz zruší a na počest svého panování je povolí. Ví, že prostá chátra Říma se v takovýchto krveprolitích vyžívá… Commodus se stal císařem, ale bohužel nemá patřičné politické nadání. A mimoto je zamilovaný do své vlastní sestra. Jeho sestra Lucia je vdova a má malého syna, který se jmenuje Lucius. Maximus se opět po čase vrátil do Říma. I tady vyhrává, co se dá a je všeobecně velmi oblíben. Nikdo však nezná jeho pravé jméno, a proto je známý pod přezdívkou "Španěl". Jednou za ním zajde i malý Lucius. Slíbí, že mu bude držet palce, ale co je důležitější, řekne o Maximovi své matce, která do něj byla kdysi zamilovaná. Lucia chce Maximovi nějak pomoci, ale ví, že to sama nedokáže. Spojí se se senátorem, který byl dobrým přítelem jejího otce a chce zosnovovat spiknutí proti svému bratrovi. K tomu má dopomoci i armáda, která stále uznává za svého vůdce Maxima. Jenomže Commodus začne něco tušit a začne ji vydírat. Tím, že zabije jejího syna.
Mezitím však události dostanou rychlý spád. Maximus vyhraje v aréně další souboj. Commodus, který ho pozoruje ze své císařské tribuny, se ho vlídně zeptá na jeho jméno. Maximus mu zlostně řekne pravdu. Commodus je zděšený. Uvědomuje si totiž totéž co Maximus. Je jen jedna moc silnější než vůle císaře. Vůle lidu… A lid získává Maximus na svou stranu. Commodus se rozhodne k radikálnímu řešení. Utká se s Maximem sám. Před soubojem však za ním zajde a řekne mu, že na jeho příkaz byla Maximova rodina vyvražděna. Jeho žena byla znásilněna a potom zabita, děti přibyty na kříž… A ještě jednu výhodu si Commodus zajistí. Bodne Maximovi dýku do zad, takže Maximovi rychle ubývají síly. Jenomže Commodus nepočítá s Maximovou silnou vůlí se pomstít. Takže Maximus, ač zraněný, Commoda přemůže a zabije. V tom samém okamžiku přichází armáda, která mu provolává slávu. Maximus však padne vedle svého soka a umírá. Jeho tělo je však se slávou pohřbeno, zatímco mrtvého Commoda si nikdo nevšímá a zůstává ležet v Koloseu.
Tento americký film natočil v roce 2 000 režisér Ridley Scott podle scénáře D. Franzoniho. Hlavním kameramanem byl J. Mathieson. V hlavních rolích hráli Connie Nielsenová, Joaquin Phoenix, Oliver Reed, Richard Harris, Russel Crowe, Spencer Treat Clark. Celý film trvá asi 165 minut. Gladiátor byl dvanáctkrát nominován na Oskara a tuto cenu získal osmkrát.2. historická fakta

Gladiátor je velmi dobře natočený historický film. Pouze jediná chyba z historického hlediska. V době starověkého Říma ještě nebylo Španělsko, a proto nemohl mít hlavní hrdina Maximus přezdívku "Španěl". V té době bylo území Pyrenejského poloostrova označováno jako Hispánie. O Španělsku lze mluvit až v 15. století tohoto letopočtu, kdy tento stát vznikl po spojení Kastilie s Aragonií. Jinak bych tento film doporučila každému milovníkovi příběhů starého Říma, který má rád gladiátorské zápasy a příběhy, kde o dobrodružné zvraty není nouze.
Eva Taterová

Viděli jste také tento film? A máte jiný nazor? Napište a my ho rádi zveřejníme.