Jan Jindřich Lucemburský

(1322-1375)Jan Jindřich Lucemburský byl třetím synem českého krále Jana Lucemburského a jeho manželky Elišky Přemyslovny. Jeho starším bratrem tedy byl známý český král a německý císař Karel IV.
Jan přišel na svět roku 1322 a již v tomto roce začal jeho otec Jan Lucemburský uvažovat, za koho by ho měl oženit. V úvahu připadaly dvě ženy. Byly to sestry Adléta a Markéta Korutanské. Jejich otcem byl Jindřich Korutanský, který si činil díky svému prvnímu sňatku se sestrou manželky Jana Lucemburského Annou Přemyslovnou nárok na českým trůn. Krátce i českým králem byl, ale a trůně se nedokázal udržet dost a dlouho a musel utéct do svých rodných Rakous. Po smrti Anny Přemyslovny, se kterou neměl žádné potomky, se ještě dvakrát oženil. Když však zemřel, zůstaly po něm pouze dvě dcery. Adléta a Markéta.
Starší Adléta byla slabomyslná a Markéta zase velmi nehezká. Mimoto obě byly starší než Jan Jindřich.
Jan Lucemburský se nakonec rozhodl, že se jeho syn ožení s nehezkou Markétou. Ve svých pěti letech byl odvezen do Tyrol, kde měl být u své manželky vychováván. Markétě bylo v té době devět let. Roku 1332 se konala skutečně dětská svatba…
Jenomže po čase se Markétě (historie ji obdařila nelichotivým přídomkem "Pyskatá") její dětský manžel začal protivit a pak ho začala dokonce nenávidět.
Rozhodla se, že se ho zbaví. Takže jednoho krásného dne roku 1344, když se Jan vrátil z lovu, zjistil, že jeho manželka vyhnala všechno české služebnictvo, a že se do hradu nedostane. Zkoušel to i v jiných manželčiných hradech, ale neuspěl. Nikde ho nepustili dovnitř. Nezbylo mu nic jiného než se vrátit po čtrnácti letech domů do Čech.
Tím však celý skandál neskončil. Markéta "Pyskatá" se nedala nikým ani ničím zastavit. Rozhodla se, že se s Janem rozvede. Jako důvod udala, že Jan je impotentní (což se později ukázalo jako lež). Tvrdila, že je pořád pannou (což bylo dosti sporné) a znovu se provdala za Ludvíka V. Braniborského, kterému její nedostatek krásy příliš nevadil… Měla s ním syna Meinharda.
Roku 1349 udělil Karel IV. svému bratrovi moravské markrabství. Jan se znovu oženil. Jeho vyvolenou se stala dcera opavského vévody Mikuláše Markéta, se kterou měl tři syny (Jošta, Jana Soběslava a Prokopa) a tři dcery (Kateřinu, která se provdala za Jindřicha Nemolinského; Alžběta [nebo se snad jmenovala Eliška?]; a nejmladší Annu, která se stala manželkou Petra ze Šternberka), čímž byla smazána pohana, kterou byl pošpiněn, když o něm jeho první žena řekla, že je impotentní.
Mimo jiné se hlásil ještě k levobočkovi, který se po něm jmenoval Jan.
Jeho manželka Markéta však zemřela a Jan Jindřich se kolem roku 1366 oženil znovu. A jak se jmenovala jeho manželka? Samozřejmě Markéta… Tato Markéta byla vdovou po Menhartu III. Tyrolském a dcerou rakouského vévody Albrechta II. a tím pádem i sestrou Rudolfa IV. Habsburského.
Po dvou letech však zemřela a Jan Jindřich dlouho nezůstal vdovcem. Jeho čtvrtá žena se kupodivu nejmenovala Markéta, ale Alžběta Oettingenská.
Jan Jindřich sídlil převážně nejvíce v Brně na hradě Špilberk. V Brně založil i augustinánský klášter sv. Tomáše, který se měl stát rodinou hrobkou moravské větve Lucemburků.
Sám Jan Jindřich Lucemburský zemřel 12. listopadu 1375.

Eva Taterová