Trestní zákoník Josefa I.

(Constitutio Criminalis Josephina)


Trestní zákoník vyšel v roce 1707 a v Čechách začal platit o rok později. Podle tohoto zákoníku nesměli být mučeny šlechtické osoby, chlapci mladší osmnácti let, dívky mladší patnácti let a lidé starší sedmdesáti let. Nesměly být mučeny také těhotné ženy a muselo se počkat i po porodu než skončí šestinedělí. Stupňů tortury bylo celkem pět.

1. Šněrování rukou
-vyslýchanému byly svázány ruce v místech předloktí provazem k sobě, a tento provaz se pomocí smyčky stále více a více stahoval

2. Palečnice
-palečnice byly dva pláty železa, které měli uvnitř ostré výstupky, a které mohly být pomocí šroubů libovolně stahovány k sobě -umisťovaly se mezi palce (pouze palce u rukou) vyslýchaného a postupně se utahovaly; nezřídka došlo i k rozdrcení palců vyslýchaného

3. Španělská bota
-opět se jedná o dva pláty železa s ostrými výstupky -tyto pláty se dávaly vyslýchanému na lýtko a opět se stahovaly až k rozdrcení kosti

4. Skřipec
-nástroj podobný žebříku, který zpravidla míval devatenáct příček; mezi druhou a třetí příčkou byl umístěn rumpál s namotaným provazem a čtyřmi pákami -ruce vyslýchaného byly připoutány k páté příčce shora a jeho nohy byly přivázány ke konci rumpálu -katův pomocník začal otáčet rumpálem a vyslýchaný cítil první bolest -většinou mu byly vykloubeny ruce v ramenou a tělo měl napnuté k prasknutí

5. Pálení ohněm
-vyslýchaný zůstal na skřipci s vykloubenými rameny a napnutým tělem a začalo pálení -kat používal sadu osmi svíček -pálení probíhalo na boku a kat vytvářel kruhovou popáleniny -totéž se zopakovalo i na druhém boku

Všechny stupně mučení se mohly opakovat i tři dny po sobě a nezřídka se stávalo, že vyslýchaný výslech nepřežil.

Eva Taterová