Merlin

Sir Edward Coley Burne-Jones - The Beguiling of Merlin1. něco málo úvodem


Stačí pouze vyslovit jméno tohoto legendárního mága a vybaví se nám známý romantický příběh mocného kouzelníka Merlina, krále Artuše, jeho nevěrné ženy Guinevry, rytířů Kulatého stolu, … Přesto, ne všichni dnes známe tu pravou verzi této legendy. Mohou za to různé filmy, které všechno často podávají ve zkreslené podobě a některá fakta se tam upravují a významné podrobnosti zjednodušují.

2. legenda o Merlinovi


V pátém století našeho letopočtu, kdy se odehrává i náš příběh, vládne v Británii král Vortigern (= jeho jméno je synonymum zkaženosti a zla). Král Vortigern však má ve své zemi potíže s keltským kmenem Piktů, kteří jeho říši neustále ohrožují. A Vortigernova armáda na jejich zničení nestačí. Proto musí král Vortigern z evropského kontinentu povolal na pomoc sasského krále Hengista. Společně se jim podaří sice nad Pikty zvítězit, ale Vortigern z toho nemůže mít radost. Sasský král Hengist využívá situace a britský král si najednou uvědomí, jaká se nad jeho královstvím a trůnem vznáší hrozba. Jakýsi věštec mu však poradí, aby našel chlapce, který nemá žádného otce (ani živého ani mrtvého). Potom prý nad Hengistem zvítězí. Úkol je to vskutku nelehký, ale je to zároveň Vortigernova poslední naděje, takže se začne usilovně pátrat. Nakonec jeho vojáci našli v Carmarthonu asi devítileté chlapce Merlina. Jeho matka sice byla z královského rodu, ale stala se jeptiškou. Navštívil ji však démon a to vedlo k narození Merlina. Takže to vlastně bylo dítě bez pozemského otce… Vortigern si vzal chlapce k sobě a brzy zjistil, že Merlin je prorokem a jeho předpovědi se plní. Hengise se mu podařilo porazit. Přesto mu však osud nepřál. Vortigern se už několik let předtím neprávem zmocnil trůnu krále Constantina. Constantinovi synové Aurelianus a Uther se však zachránili a utekli do Francie. Tam dospěli v muže a rozhodli se zpět získat své dědictví po otci. Vrátí se zpět do Británie a obléhají Vortigerna v jeho pevnosti. Nedaří se jim však ji dobýt. Musí zvolit drastičtější způsob a to ten, že ji zapálí. Vortigern tam zahyne. Na trůn nastoupí starší z bratrů Aurelianus, který společně s celou zemí oslavuje smrt uchvatitele a chce postavit na počest vítězství kamenný památník. Pošle proto Uthera s Merlinem pro slavný kamenný kruh do Irska. Aurelianus však brzy umítá a na trůn nastupuje mladší Uther. Merlin začíná plánovat narození budoucího krále Artuše. Je přece prorokem a ví, že Utherovým synem bude veliký a slavný král. Uther se zamiluje do krásné Ygraine, která už je bohužel vdaná za Gorloise, vévodu z Cornwallu, a nikdy by mu nebyla nevěrná. Merlin ale vymyslí lest. Pomocí svých kouzel transformuje Uthera do Gorloisovi podoby a Ygraine nic nepozná. Pak se narodí Artuš. Merlin si vezme chlapce na starosti a sám ho vychovává. Během Utherova panování se Sasové opět pokusí o invazi do Británie a on v jedné bitvě s nimi padne. Artušovi je v té době patnáct let. Mezi šlechtici vznikne spor o tom, kdo se stane králem. Právo má samozřejmě Artuš, ale ne všichni ho chtějí uznat. Nakonec však Merlin dostane spásnou myšlenku. Opět jednou využije své kouzelné moci a zarazí meč hluboko do kamene (ale pozor, ještě nejde o bájný Excalibur! ). Komu se podaří meč z kamene vyjmout, stane se králem. Všichni šlechtici se snaží, seč můžou, ale nikomu se to nepodaří. Poslední je na řadě Artuš. Merlin však tajně využil svých magických schopností a dal Artušovi velkou sílu, takže to pro něj nebylo nic těžkého. Všichni tedy konečně uznali, že je právoplatným Britským králem. Později Merlin zavede Artuše do jeskyně, kde ho seznámí s jezerní vílou Vivienne, která mu dá kouzelný meč Excalibur i s pouzdrem. Upozorní však Artuše, že o pouzdro k meči nesmí nikdy přít. Když ho bude mít pořád u sebe, nikdo ho neporazí. Až o něj ale přijde… Artuš vládne mnoho let a Merlin je jeho věrným rádcem, který Artušovi pomáhá řešit všechny jeho problémy. Pak se ale rozhodne odejít do lesů. Tam se dozví o Artušově smrti. Artuš padl v bitvě u Arfderydd. (do této bitvy šel kvůli své nevěrné ženě Guinevře - viz. báje o Artušovi) Je velmi nešťastný a trápí se. Na svou bolest na chvíli zapomene, když se znovu setká s krásnou jezerní vílou Vivienne, do které se zamiluje. Ta se od něj naučí všechna jeho kouzla, ale potom toho zneužije a uvězní ho ve věži, ze které se ani pomocí svých kouzel nemůže dostat. Sice přežije, ale zešílí…


3. skutečnost


První, kdo sepsal Merlinův příběh byl britský historik a kněz Geoffrey z Monmouthu. Bylo to kolem roku 1135. Dnes už nezjistíme, co přesně byla fakta, a co si tento historik vymyslel. Později si mnoho autorů propůjčilo téma Artuše a Merlina, ale čerpali většinou z faktů sepsaných Geoffreyem z Monmouthu a Robertem de Boron, který toto téma zpracoval o několik let později než Geoffrey z Monmouthu. Geoffrey zřejmě čerpal z lidových pověstí a také z velšsky napsané knihy, kterou mu údajně zapůjčil jeden jeho přítel. Pravda se dnes asi zjistit nedá, ale v Merlinovu existenci klidně věřit můžeme. A tím pádem i v Artušovu. Třeba se jednoho dne najdou důkazy, které vše buď potvrdí, anebo definitivně vyvrátí. Ale do té doby… Můžeme se dál nechat fascinovat legendou o mocném kouzelníkovi a mágovi, který tvořil osudy králů a nakonec ho zničila láska k mladé a přelétavé víle.

Eva Taterová