Muž se železnou maskou

Muž se železnou maskou1. děj filmu:

Ve Francii vládne mladý král Ludvík XIV. Je to arogantní a cynický muž, kterého zajímají pouze krásné ženy a dvorní slavnosti. Nezáleží mu na tom, že v Paříži trpí lidé hlady a chtějí proti povstat. Když se mu to jeho ministři odváží říct, nařídí, aby lidem rozdali staré zásoby jídla ze skladů, které jsou shnilé a tím pádem se nedají jíst.
Nad královým životem bdí kapitán mušketýrů věrný d'Artagnan. Někdy se u dvora též zdržují d'Artagnanovi staří přátelé Porthos a Aramis. Aramis je teď nejvyšším představeným jezuitů a Porthos se věnuje všem zábavám a radostem, které Paříž nabízí. Pouze Athos žije na svém venkovském sídle se svým jediným synem Raulem. Raul se po vzoru svého otce rozhodne stát mušketýrem, a proto přijíždí oba do Paříže. S sebou má Raul ještě někoho. Svou snoubenku, krásnou Christine.
Král Ludvík však Christine uvidí a rozhodne se ji získat. Ta však nechce zradit Raula. Ludvík proto posílá Raula do boje proti Holanďanům s příkazem, aby se postavil do ohniska největšího boje. Raul padne a Christine se stane královou milenkou. Udělá to, protože její matka i sestra trpí nouzí a jsou nemocné a král jí slíbí, že se o ně postará a pošle k nim své nejlepší lékaře. Pak jí ale přijde zpráva o Raulově smrti a jeho dopis na rozloučenou. Trápí ji výčitky svědomí a oběsí se. Král nepociťuje nějaký velký zármutek. Jiné je to s otcem Raula Athosem. Ten se chce Ludvíkovi XIV. pomstít. K němu se přidá i Aramis, protože už má jistý plán a Porthos, protože se nudí a chce si konečně jednou zase pořádně zašermovat. Pouze d'Artagnan návrhy na spiknutí odmítne. Chce zachovat věrnost svému králi. Mimo jiné je totiž milencem královny - matky Anny Rakouské.
Aramisův plán je zcela jednoduchý. Jen velmi málo zasvěcených zná skutečné okolnosti králova narození. Nejdříve se narodil Ludvík, ale bohužel měl ještě mladšího bratra. Dvojče. Král Ludvík XIII. se obával občanské války, která by mohla jednou vzniknout, a proto nechá mladšího syna, který se jmenuje Filip, odvést na venkov a pečlivě ho střežit. Královně řekl, že její druhé dítě se narodilo mrtvé. Filip žije pokojně na venkově, ale ke své smůle je svému bratru velice podobný. Když se tedy Ludvík stane králem, pošle Aramise za Filipem a nařídí mu, aby mu zamkl obličej do železné masky, aby ho nikdo nemohl poznat a zavřít do vězení. Aramis to udělá.
Děj pokračuje o osm let později. Aramis vidí, že Ludvík se na krále nehodí, a proto ho chce vyměnit za Filipa. Převlékne se za kněze a pod záminkou, že jede vězně vyzpovídat, připluje na loďce do Filipova vězení. Přiveze tam tajně pod kutnou mrtvého muže se železnou maskou na obličeje a vymění ho za Filipa, které pod kutnou propašuje zpět do loďky k přátelům. Strážcům namluví, že vězeň při zpovědi zemřel. Strážci se obávají moru, a proto mu ani v nejmenším nebrání v odchodu. Athos dostane za úkol Filipa naučit všemu, co potřebuje znát král. Jenomže je tu malý problém. Ludvík je arogantní, pyšní, cynický a lhostejný. Filip ne. Ten se zajímá o všechno kolem sebe, je přátelský a milý. Musí se naučit bratrovu chování. Oba bratři mají být vyměněni při královském maškarním plese. Jenomže všichni zapomněli na d'Artagnana, který nemá ani tušení o tom, že jeho král má dvojče.
Do plánu je zasvěcena i matka Ludvíka a Filipa královna - matka, protože Aramis je jejím zpovědníkem.
Na maškarním plese král Ludvík tančí, ale najednou několikrát zahlédne mezi tančícími železnou masku. Stejnou, jakou kdysi nechal nasadit svému bratrovi… Zavře se o samotě ve své ložnici. Na to čeká Athos, Porthos, Aramis a Filip. Tajným vchodem vstoupí do královi ložnice, svážou Ludvíka a vymění mu s Filipem šaty. Potom tajnou chodbou opět odejdou. Filip, teď už jako král Ludvík, odchází zpět do tanečního sálu. Jenomže jeho chování se výrazně liší od pravého Ludvíka a d'Artagnanovi je to hned podezřelé. Nechá obklíčit všechny vchody do Louvru a Filipa vyláká pod záminkou s sebou. Aramis, Athos a Porthos se zrovna pokoušejí odplout do Seině s pravým Ludvíkem. D'Artagnan jim to však znemožní, a tak odplují sami. Filip zůstane zcela v moci Ludvíka. Královna - matka i d'Artagnan se ho sice zastávají, ale král je nemilosrdný. Nechá Filipa vsadit zpět do železné masky a uvěznit do jedné z podzemních kobek Bastily.
D'Artagnan se však rozhodne změnit strany. Je mu líto Filipa. Pošle svým třem přátelům vzkaz, že o půlnoci na deset minut zdrží stráže.
Athos, Porthos a Aramis obelstí strážce a vniknou do Bastily. Vysvobodí Filipa z jeho cely, ale nepodaří se jim včas utéct. Král Ludvík je se svými lidmi obklíčí. Nakonec zůstanou i s d'Artagnanem obklíčení bez naděje na nějakou záchranu. Král Ludvík sice nabízí d'Artagnanovi milost a jeho přátelům rychlou smrt, když se vzdají, ale d'Artagnan to odmítne. Přizná šokující pravdu, kterou mu ten den sdělila královna - matka. Filip a Ludvík jsou jeho děti… Čtyři mušketýři a Filip se odvážně vrhnou proti mnohonásobné přesile. Jako zázrakem zůstanou nezraněni, i když Ludvík přikáže střílet. Ludvík však dýkou zabije d'Artagnana. Tím však ztratí své mušketýry, kteří za něj odmítnou bojovat. Filipovi sundají masku a učiní ho králem po jménem Ludvík XIV. Athos, Porthos a Aramis jsou jeho rádci. Opravdový Ludvík je odvezen na venkov a údajně dostal milost a odešel do jiné země. D'Artagnan byl se slávou pohřben a Ludvík XIV. se stal nejlepším a nejslavnějším králem francouzské historie. Zařídil, aby v jeho zemi lidé už netrpěli hladem a za jeho vlády Francie jenom vzkvétala.
Film natočil v roce 1998 americký režisér a scénárista R. Walace, kameramanem byl P. Suschitzky. V hlavních rolích hráli Anne Parrilaudová, Gérard Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich a Leonardo DiCaprio.
Film trvá asi sto minut.2. legenda od Alexandra Dumase st.

Podle knihy Alexandra Dumase st. měl skutečně Ludvík XIV. dvojče. Avšak královna Anna Rakouská o tom věděla a Ludvík XIII. byl jejich otcem a rozhodně ne d'Artagnan. I v Dumasově příběhu jsou naši staří známí mušketýři, ale pouze Aramis a Athos jsou na straně Filipa. D'Artagnan a Porthos zůstávají věrní Ludvíkovi. Ale Aramis chce vyměnit Filipa za Ludvíka, především z toho důvodu, aby získal velkou moc ve státě. Filip by mu byl vděčný a určitě by ho vyznamenával. Athos skutečně měl syna Raula, ale Raulova milovaná se nejmenovala Christine, ale Luisa de la Valliere a skutečně se stala milenkou krále Ludvíka XIV. Ale zcela dobrovolně! Když byl Raul zrazen, rozhodl se odjet pryč z vlasti a zahynout v bitvě, což se mu také podařilo. Athos (jinak také hrabě de la Fere) se tedy přidá k Athosovi. Osvobodí Filipa, který je vězněn v Bastile, ale vůbec nemá žádnou železnou masku a vymění ho za Ludvíka, který je tedy uvězněn a oprávněně se rozčiluje.
Výměna je však d'Artagnanem odhalena a podaří se mu Ludvíka osvobodit. Od něj dostane za úkol uvěznit Filipa a přes obličej mu dát ukovat železnou masku. Potom má dopadnout své přátele.
Skoro se mu to povede…
Příběh končí tím, že Athos umírá, Porthos umírá a nakonec zemře i d'Artagnan. Zachrání se pouze Aramis, kterému se podaří uprchnout do Španělska, kde získá významný politický post…3. skutečnost

Ve skutečnosti je zřejmě příběh podle Alexandra Dumase pouze vymyšlený a z tohoto příběhu vycházeli i američtí tvůrci "Muže se železnou maskou" (v originále "The Man int the Iron Mask"), ale z dalšími úpravami.
Dumas měl pravdu v případě milenky Ludvíka XIV. Luisy de la Valliere, která skutečně existovala, skutečně se stala královou proslulou milenkou, porodila mu několik dětí a potom se stala jeptiškou v klášteře karmelitánek. I Raul existoval. Byl to vikomt Raul de Brangelonne. Nezemřel však v bitvě, ale protože měl slabé a nemocné srdce. A jeho otec se nejmenoval Athos a nebyl bývalým královským mušketýrem.
I s existencí tří mušketýrů je to velice sporné. Athos, Porthos a Aramis neexistovali. Zato o d'Artagnanovi jednu zmínku máme. Jde o to, že patřil k družině šlechticů, která doprovázela kardinála Mazarina do vyhnanství. Ale v době, kdy se má odehrát příběh "Muže se železnou maskou", už byl Mazarin mrtvý. A teď k tomu nejdůležitějšímu. Královna Anna Rakouská zřejmě nikdy neporodila dvojčata. Měla dva syny. Ludvíka a Filipa. Ale Filip byl o několik let mladší a historie ho zná pod jménem Filip I. Orleánský. Jeho první manželkou nejdříve se stala Jindřiška Anglická a potom Liselotta Falcká. A Ludvík XIV. byl v době, ve které se měl odehrávat tento příběh už také ženatý. Jeho manželkou byla Marie Tereza Španělská. Ve filmové verzi o tom není na rozdíl od Dumase sebemenší zmínka.
Takže "Muž se železnou maskou" je pouze historická fikce, která v sobě má jen velmi málo pravdy. Avšak milovníci romantických filmů budou jistě potěšeni…
Eva Taterová

Také jste viděli tento film? A máte jiný názor? Napište nám ho a my ho rádi zveřejníme.

Tady je první názor od Pavlíny Pavlíčkové:

Zpracování tohoto filmu v hl. roli s Leonardem Di Capriem jsem sice neviděla, avšak jakmile jsem zjistila, že hl. roli hraje tento herec, tak mne to úplně odradilo, protože dle mého názoru se typově na tuto roli nehodí. Když si uvědomín, že v minulosti byly natočeny verze tohoto filmu v hl. roli s Jeanem Marais nebo s Richardem Chamberlainem, tak Leonardo se nemůže s nimi srovnávat. Jean Marais nebo Richard Chamberlain to jsou někdo, osobnosti, ale Leonardo Di Caprio je "cucák".
Mám velice ráda francouzské dějiny a filmy, které se jich týkají, ale nelíbí se mi, když se historie zkresluje a nedrží se skutečnosti. Například v tomto filmu, že D´Artagnan byl milencem Anny Rakouské, je učiněný nesmysl.
Pokud by Vás to zajímalo, mohu Vám doporučit knihu "D´Artagnan a Ti druzí" od Nezvala, kde se dozvíte o skutečnosti "Muže se železnou maskou".