Napoleonův dopis Josefíně po jejich první společně strávené noci

Probouzím se s myšlenkami na Vás. Mezi vaším portrétem a vzpomínkou na naši omamnou noc, nenacházejí mé smysly odpočinku, sladká a nedostižná Josefíno, co je to za zvláštní vliv, který máte na mé srdce? co kdybyste se rozzlobila? Co kdybych Vás viděl smutnou či v potížích? potom by má duše byla otřesena smutkem. Potom by Váš milenec nenašel mír, žádný odpočinek. Ale já stejně žádný nemám, když podléhám hlubokým citům, které se mě zmocňují, když nasávám z Vašich rtů, z Vašeho srdce žár, který mě sžírá. Oh, stalo se to minulou noc, kdy jsem si uvědomil, že Váš portrét nejste Vy....
Odjedete z města v poledne. Já Vás však uvidím během tří hodin. Do té doby, mio dolce amor, Vám posílám tisíce polibků - neposílejte mi však žádné obratem, neboť potom by se má krev vzňala.

Josefína de Beauharnais, francouzská císařovna

ZPĚT