Přemyslovské Čechy


John William Waterhouse - The Danaides

Známé neznámé manželky Boleslavů

- něco málo k manželkám českých knížat raného středověku. Pokus proniknout tmou.


Přemyslovský dvůr

- pražský dvůr za vlády Přemyslovců.


Státní organizace

- přemyslovských Čech.


Šlechta

- v ranném středověku.


Hrady a opevnění

- ve středověku. Něco málo k jednotlivým hradům.


Přemyslovci

- rodokmen včetně vedlejších větví.
Literatura:
Fiala Zdeněk: Přemyslovské Čechy - český stát a společnost v letech 995-1310, Svoboda, Praha, 1975
Kosmova kronika česká, Svoboda, Praha, 1975
Krzemienská Barbara: Břetislav I. - Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století, Garamond, Praha, 1999
Kuthan Jiří: Přemysl Otakar II. - král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš, Tina, Vimperk, 1993
Turek Rudolf: Čechy v raném středověku, Vyšehrad, Praha, 1982
Třeštík Dušan: Počátky Přemyslovců, NLN, Praha, 1998
Žemlička Josef: Čechy v době knížecí, NLN, Praha, 1997
Žemlička Josef: Století posledních Přemyslovců, Melantrich, Praha, 1998
Žemlička Josef: Přemysl Otakar I., Svoboda, Praha, 1990
Úvod - Rodokmeny - Biografie -Odkazy -Války -Zajímavosti - Legendy a mýty - Sitemap - Slova... - Mail