Přemyslovci

Přemyslovci byli první z historicky prokázaných českých knížat. Podle pověstí z Kosmovy kroniky, byl prvním členem této dynastie Přemysl Oráč, který se oženil s dcerou Kroka, Libuší. Po něm následovala bájná knížata: Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít. Prvním historicky doloženým knížetem byl Bořivoj I.


Vysvětlivky: český kníže,český král

Bořivoj I. kolem 852-888/9, vládl kolem 870-888/9
m. sv. Ludmila (*asi 860 zavražděna 15.9.921)
dcera Slavibora ze Pšova
Boleslav I.asi 915-15.7.967/72, vládl 929/35-972
m.Biagota Břetislav I.okolo 1002-10.1.1055, vládl 1034-1055
m.Jitka Babenberská †2.11.1052, dcera Jindřicha ze Schweinfurtu a a Gerbergy

Vratislav II. po 1031-14.1.1092, vládl 1061-1092
m1. neznámá † asi 1056
m2.(1057)Adléta Uherská okolo 1040-27.1.1062 dcera Ondřeje I. a Anastazie Rurikovny
m3.(1062)Svatava okolo 1045-1.9.1126, dcera Kazimíra Polského a Dobroněgy Kyjevské Vladislav I. †12.4.1125, vládl 1109-1117; 1120-1125
m. Richenza z Bergu † 27.9.1125, dcera Jindřicha z Bergu Vladislav II. okolo 1110-18.1.1174, vládl 1140-1172
znak Vladislava II.
m1.(1140)Gertruda Babenberská 1120-8.4.1150, dcera Leopolda III. Rakouského a Agnes von Salien
m2.(1153)Judita Durynská † po 9.9.1174, dcera Ludvíka I. Durynského a Hedviky Václav I. 1205-23.9.1253, vládl 1230-1253
m.1224 Kunhuta Štaufská okolo 1200-13.9.1248, dcera Filipa Štaufského a Ireny Byzantské