Richard, Lví Srdce

Richard, Lví srdce


Richard, Lví Srdce

Richard se narodil 8. září 1157 v Oxfordu, v paláci Beaumontů. Byl druhým synem Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské a tudíž i druhý v pořadí na trůn. Richard nevyrůstal v Anglii, ale v Anjou, které bylo centrem říše jeho rodičů. Silně byl ovlivněn trubadúry, sám prý složil několik oslavných písní, a také kultem rytířství, který si později osvojil.

6. ledna 1169 byl spolu se svým otcem a bratry Jindřichem a Geoffreym složit přísahu francouzskému králi Ludvíkovi VII. (prvnímu manželovi jeho matky) za Akvitánii.

V dubnu 1169 se formálně stal akvitánským vévodou. V roce 1173 proti králi povstal jeho nejstarší syn Jindřich, Richard a Geoffrey se k němu přidali. Eleonora, která jim jela na pomoc byla Jindřichem zajata. Akvitánie šla se zbraní v ruce proti svému králi. Richard začal válku proti vlastnímu otci.

Když 11. června 1186 zemřel Richardův starší bratr Jindřich, stal se dědicem trůnu. Odmítl přenechat svému mladšímu bratrovi Janovi Akvitánsko, kde žil celý svůj život, v což Jindřich II. doufal. Spojil se s francouzským králem Filipem Augustem, a tím svého otce nejvíce zklamal. Jindřich II. zemřel 6. července 1189.

11. prosince 1189 se Richard rozhodl pro křížovou výpravu společně se svým spojencem Filipem Augustem. 7. srpna 1190 Richard vyplul z Marseille a 24. září se na Sicílii s Filipem setkal. Protože jim nepříznivé počasí nedovolilo pokračovat v cestě do Svaté země, rozhodli se zůstat přes zimu na Sicílii. Už zde se mezi ně ale dostali rozepře, když se Filip zamiloval do Richardovy sestry Joan, vdově po sicilském králi. Richard odmítl tuto lásku tolerovat a brzy poté Filip Sicílii opustil. V ten samý den připlula královna Eleonor s manželkou pro svého syna - princeznou Berrengarií Navarrskou.

V dubnu 1191 Richard vyplul na Kypr, kde si 12. května vzal Berrengarii za ženu. Poté se vydali do Svaté země. Zde se Richardovi podařilo porazit dosud neporazitelného Saladina, rozhodl, kdo je právoplatným králem Jeruzaléma, a poraženému Guyovi z Lusignanu navrhl, aby se stal králem Kypru. V roce 1192 se mu podařilo uzavřít se saladin smlouvu o tříletém neútočení. Poté se vydal zpět do Evropy.

Po ztroskotání lodi se však musel vydat zpět po souši přes Rakousko. Jeho pán Leopold byl však Richardovým nepřítelem z doby křižáckého tažení, kdy ho prý Richard urazil. Jeden z Leopoldových vazalů Richarda poznal, dal ho uvěznit a potom svého zajatce poslal k Leopoldovi. Od prosince 1192 byl tedy Richard v zajetí.

V Anglii se mezitím pokusil o převrat Richardův mladší bratr Jan, byl však potlačen Richardovými stoupenci. Anglie také přišla o pevninské državy, když Filip obsadil Vexin a málem se mu podařilo dobýt Rouen.

Poté se konečně Anglii podařilo vybrat výkupné, které požadovali věznitelé Richarda a ten v březnu 1194 znovu stanul na břehu Anglie. Zde však pobyl jen několik měsíců, poté se vydal zpět na pevninu dobýt ztracená území.

Zemřel 6. dubna 1199 při obléhání hradu Chalus-Chabrol. Lukostřelci, který ho postřelil, odpustil a dokonce mu i věnoval nějaké peníze.