Středověká anglická šlechtaV 15. století již byli velmoži (baroni, vikomti, hrabata, markýzové a vévodové) přísně vymezenou dědičnou společenskou skupinou, která byla téměř totožná s peery (zasedající ve Sněmovně lordů). Panovník mohl peery jmenovat nebo je pozvednout do vyššího stavu. Mezi nejvyšší šlechtu se mohlo počítat asi 60 rodů, po válce růží polovina.
Velmoži měli společné zájmy s gentry, velmoži jim udělovali odměny, půdu a úřady, gentry přispívala radou, podporou a vojenskou pomocí.
Král či královna byli oslovováni Vaše Veličenstvo (Your Majesty) a byli nejvýše postavenou osobou království. Princové a princezny, královské děti, byli zváni Vaše Výsosti (Your Highness). Vévodové (duke) a vévodkyně (duchess) byli zváni Vaše Milosti (Your Grace) a území v jejich držení se nazývalo vévodství. Titul vévody vznikl roku 1337. Pod vévodou byl markýz(Marquis) s markýzou(Marchioness), jehož titul vznikl roku 1385. Ještě níže byl hrabě (earl, count) s hraběnkou (countess), držitelé hrabství, jejich titul vznikl již kolem roku 800. Ti byli nazýváni Vaše Excelence (Your Excellency), stejně jako baron nebo baronka (baroness, kteří měli v držení baronství a jejichž titul vznikl roku 1066. Mezi hrabětem a baronem byl vikomt (Viscount) s vikomtesou(Viscountess), jejichž titul pocházel z roku 1440. Původně byl vikomt vlastně šerifem jednotlivých částí země. Poslední rytíři (knight) byli nazýváni sirem (Sir). Oslovení My lord bylo vhodné pro všechny osobu postavené ve společenském žebříčku výše než oslovující člověk.
Roku 1611 vznikl posledni titul - baronet, jehož postavení je mezi rytířem a baronem.

Nela Trachtová