Ustanovení pro námořníky Richarda, Lví srdce

Richard, Lví srdce

Kdo usmrtí jiného, bude k němu připoután a svržen spolu s ním do moře. Zabije-li někdo druhého na souši, bude pohřben za živa spolu se zavražděným.

Potvrdí-li věrohodní svědci, že někdo tasil meč na druhého, přijde útočník o ruku.

Kdo udeří pěstí aniž prolije krev, bude potopen třikrát do moře.

Každé rouhání se Bohu bude potrestáno pokutou ve výši jedné unce stříbra.

Kdo bude přistižen při krádeži, bude ostříhán do hola, potřen dehtem, vyválen v peří a při nejbližší příležitosti vysazen na pevninu.

ZPĚT