Svatý Václav v Druhé staroslověnské legendě

Měl svatý Václav manželku?


Co se tedy píše v 2. staroslověnské legendě:

Neboť byl přinucen jednou od svého bratra a svých vladyků obcovati s ženou a zrodil z ní syna, jménem Zbraslav. I řekl k ní: "Již mnoho jsme se Bohu prohřešili a nepravost jsme činili, již toho zanechme my dva mezi sebou. Ty mne měj za bratra a já tebe za sestru!" A na tu věc ona přistoupila a zavázala se k tomu před Bohem, jednou však zhřešila s jeho milým sluhou. A světec, když to viděl, řekl: "Proč jsi zalhala před Bohem, mohla jsi se vdáti nebo nevdati. a neopovažte se to komukoli prozradit, dokud si to nepromyslím!" A uspořádal velkou hostinu, aniž kdo věděl, co zamýšlí, provdal ji čině ji jeho sestrou.

Pramen: Dušan Třeštík: POČÁTKY PŘEMYSLOVCŮ, NLN, Praha 1998

A váš názor? Byl svatý Václav ženatý, nebo, existivala-li žena výše popsaná, byla jen jeho milenkou? Napište mi.


ZPĚT